KOPARKO – ŁADOWARKI

 

 

 

 1. Z jakich układów zbudowana jest kop.-ład. ?

-          układ napędowy jazdy, układ kierowniczy, układ hamulcowy, układ roboczy.

 

 1. Jakie podstawowe osprzęty posiada kop. – ład. ?

-          osprzęt koparkowy, osprzęt ładowarkowy.

 

 1. Jakie inne osprzęty można zamontować do kop. – ład. ?                                              

                  -    zamiast koparkowego - młot do skuwania, hak, chwytak, zagęszczarkę itp.

-          zamiast ładowarkowego - widły, ostroga do kręgów, urządzenie czyszczące.

 

 1. Do której kat. pracujemy bez spulchniania gruntu ?

-          osprzętem koparkowym do czwartej

-          osprzętem ładowarkowym do drugiej.

 

 1. Od czego zależy wydajność kop. – ład. ?

- od rodzaju kop-ład, czyli od wielkości naczynia roboczego

- od sprawności maszyny

-   od umiejętności operatora

-   od rodzaju gruntu i warunków atmosferycznych.

 

 1. Czym różni się nowoczesna kop. – ład. od starej (Ostrówek) ?

-          nowe posiadają zmiennik, a Ostrówek sprzęgło ciernie

-          przy nowoczesnych można zastosować więcej osprzętów roboczych

-          w nowych są lepsze warunki pracy, bezpieczne kabiny, lepsze warunki sterowania itp.

 

 1. Czy można kop. – ład. ze zmiennikiem zapalić na zaciąg ?

-          nie można.

 

 1. A Ostrówek ?

-          można, bo posiada sprzęgło cierne.

 

 1. Jak przebiega napęd w kop. – ład. ?

-          z silnika na sprzęgło lub zmiennik w zależności od kop-ład, ze zmiennika na skrzynię przekładniową, ze skrzyni wałami napędowymi na most przedni i tylny lub jeden, a stamtąd na przekładnie boczne (zwolnice) i na koła.

 

 1. Jak działa układ roboczy ?

-      pompa hydrauliczna tłoczy olej pod ciśnieniem ok. 140 - 160 [atm] w zależności od typu kop-ład. na rozdzielacz, sterując rozdzielaczem podajemy olej na siłowniki układu sterowania łyżką do koparki lub łyżką do ładowarki, z siłowników olej przez rozdzielacz wraca do zbiornika.

 

 

11.  Jak działa układ skrętu ?

-     olej tłoczony jest do rozdzielacza typu orbitral. Skręcenie kierownicy powoduje przepływ oleju do siłownika skrętu dwustronnego działania i możemy skręcać w lewo lub w prawo.

 

 

12.  Jak postępować przy wymianie przewodu hydraulicznego ?

-          ustawiamy maszynę w bezpiecznym miejscu, opuszczamy wysięgnik tak, aby z siłownika maksymalnie wypchać olej, gasimy silnik, odprężamy układ hydrauliczny ruszając dźwignią rozdzielacza, odczekujemy aż olej ostygnie i wymieniamy przewód.

 

 1. Jak należy się zachować przy wymianie opony ?

-          należy spuścić powietrze, aby nie nastąpiło odbicie i uderzenie operatora pierścieniem zabezpieczającym.

 

 1. Jak należy się zachować, gdyby w naczyniu roboczym znalazł się pocisk ?

-          należy opuścić lekko osprzęt, unieruchomić kop-ład. i nie odchodząc od maszyny, powiadomić najlepiej policję.

 

 

15.  Jak należy odpowietrzać układ hydrauliczny ?

-          przy uruchomionym silniku poruszać osprzętem na maksymalny zasięg od końca do początku ruchu. Powietrze przejdzie do zbiornika i przez zawór na zewnątrz.

 

 

16.  Ilu ludzi jest potrzebnych do wjazdu kop. – ład. na przyczepę ?

-          dwie osoby: operator i kierujący ruchem operatora przy wjeździe.

 

 

17.  Jak przygotować kop. – ład. do przejazdu ?

-          należy zblokować pedały hamulcowe, musi być sprawny układ hamulcowy, kierowniczy, oświetlenie, zablokowany obrót łyżki, maszyna musi być oczyszczona, usunięte wycieki oleju.

 

 

HYDRAULIKA SIŁOWA 

 

 

 1. Z czego zbudowany jest układ hydrauliczny ?

-          zbiornik, przewody, filtry, pompa hydrauliczna, zawory, siłowniki, akumulatory ciśnienia, zamki hydrauliczne, silniki hydrauliczne.

 

 1. Jak zbudowany jest zbiornik oleju hydraulicznego ?

-          najczęściej tłoczony jest z blachy, musi posiadać wlew filtrem siatkowym, w dolnej części korek spustowy, może posiadać wziernik do kontroli poziomu oleju, czujnik temperatury oraz zawór odpowietrzający układ hydrauliczny.

 

 1. Jakie znasz przewody hydrauliczne ?

-          sztywne i elastyczne. Sztywne to rurki stalowe bez szwu, elastyczne gumowe zbrojone oplotem bawełnianym i siatką metalową.

 

 1. Jakie ciśnienia muszą wytrzymać przewody hydrauliczne ?

-          w zależności od typu maszyny 250-400 [at].

 

 1. Kiedy stosujemy przewody sztywne, a kiedy elastyczne ?

-          sztywne tam gdzie zmienia się położenie jednego elementu względem drugiego

-          elastyczne tam gdzie połączone elementy zmieniają względem siebie położenie.

 

 1. Czy można łączyć przewody o różnych średnicach przepływu ?

-          nie, ponieważ nastąpiłoby dławienie przepływu, spadek ciśnienia i wzrost szybkości przepływu oleju.

 

 1. Po co stosuje się filtry oleju ?

-          do czyszczenia oleju, aby mieć pewność działania i przedłużyć żywotność elementów hydr.

 

 1. Jakie mogą być filtry ?

-          jednorazowe i z wymiennym wkładem, które mogą być z tektury, bawełny, siatki metalowej. Budowa filtra zależy od ciśnienia jakie musi wytrzymać.

 

 1. Jak dzielą się pompy hydrauliczne ?

-          zębate, wielotłoczkowe osiowe i promieniowe, śrubowe, łopatkowe. Najczęściej stosowane są pompy zębate i wielotłoczkowe osiowe.

 

 1. Do jakich ciśnień stosuje się p-py zębate, a do jakich wielotłoczkowe ?

-          zębate w zakresie do 250 [at], wielotłoczkowe do 350 [at].

 

 1. Od czego zależy wydajność p-py zębatej ?

-          od jej budowy tj. wielkości zębów (modułu) o obrotów. Operator m wpływ tylko na obroty.

 

 1. Od czego zależy wydajność p-py  wielotłoczkowej ?

-          od ilości tłoczków i ich średnicy, skoku tłoczków, która jest uzależniona od wychylenia tarczy napędów i obrotów.

 

 1. Jak odróżnić p-pę od silnika hydraulicznego ?

-          po otworach wlotowym i wylotowym – przy silniku są o jednakowej średnicy, przy p-pie otwór wlotowy (ssący) ma średnicę większą niż wylotowy (tłoczący). P-pa  działa zawsze  w jednym kierunku.

 

 1. Jak dzielą się siłowniki hydrauliczne ?

-          na tłokowe, nurnikowe, teleskopowe, jednostronnego i dwustronnego działania.

 

 1. Kiedy siłownik jest dwustronnego działania ?

-          w siłowniku dwustronnego działania  olej doprowadzany jest pod ciśnieniem na dwie strony tłoka w zależności od wymaganego kierunku ruchu tłoczyska.

 

 1. Od czego zależy siła na siłowniku, a od czego szybkość poruszania ?

-          siła zależy od powierzchni tłoka i ciśnienia oleju, a szybkość od czasu napełniania olejem.

 

 1. Który siłownik może być jednostronnego działania ?

-          tam gdzie tłoczysko może się przesuwać pod jakimś ciężarem np. wysięgnika osprzętu.

 

 1. Czym różni się siłownik tłokowy od nurnikowego (wyporowego) ?

-          w tłokowym tłok styka się z cylindrem, a w nurnikowym nie. Nurnikowe siłowniki można spotkać przy wózkach podnośnikowych.

 1. Gdzie i kiedy stosowane są siłowniki teleskopowe ?

-          tam gdzie potrzebny jest duży skok tłoka np. przy kiprach oraz przy urządzeniach dźwigowych.

 

 1. Co to jest wydajność p-py, a co chłonność silnika ?

-          wydajność p-py jest to ilość przetłaczanego w jednostce czasu mierzona w l/min, natomiast chłonność silnika to ilość oleju pobieranego przez silnik od   p-py w l/min.

 

 1. Jakie znasz zawory hydrauliczne ?

-          sterujące ciśnieniem i sterujące kierunkiem przepływu oleju.

 

 1. Wymień kilka zaworów sterujących ciśnieniem.

-          zawór bezpieczeństwa, przeciążeniowy, krzyżowy. Są to zawory typu grzybkowego lub kulowego.

 

 1. Podaj przykład zaworu sterującego kierunkiem przepływu oleju.

-          typowym przykładem jest rozdzielacz w maszynach roboczych, gdzie przez przesunięcie suwaka w sekcji rozdzielacza olej kierowany jest do sterowania np. podnoszenia ramienia łyżki.

 

 1. Do czego służy zawór krzyżowy ?

-          zabezpiecza przed nagłym wzrostem ciśnienia przy zmianie kierunku obrotu wysięgnika i bocznym uderzeniu o przeszkodę.

 

 1. Do czego służą siłowniki hydrauliczne ?

-          do wykonywania określonych ruchów osprzętem.

 

 1. Do czego służą akumulatory hydrauliczne (hydroakumulatory) ?

-          ich zadaniem jest gromadzenie oleju podciśnieniem w czasie pracy i jak potrzeba oddanie do układu. Utrzymują więc w miarę stałe ciśnienie w układzie hydraulicznym.

 

 1. Jakie są akumulatory hydrauliczne ?

-          najczęściej gazowe i sprężynowe o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

 

 1. Jak działają akumulatory hydrauliczne ?

-          jeżeli nastąpi gwałtowny wzrost ciśnienia oleju w układzie, olej gromadzi się w akumulatorze

-          jeżeli opór zewnętrzny maleje, maleje też ciśnienie w układzie i olej z akumulatora powraca do układu roboczego. A więc akumulator przejmuje gwałtowny ruch ciśnienia oleju z układu hydraulicznego i powoduje tłumienie tego ciśnienia.

 

 1. Do czego służą zamki hydrauliczne ?

-          są to urządzenia, które zabezpieczają opadnięcie wysięgnika przy awarii (pęknięciu) przewodu hydraulicznego. Najczęściej stosowane w dźwigniach hydraulicznych i pompach do betonu.

 

 1. Co to jest silnik hydrauliczny ?

-          urządzenie przetwarzające ciśnienie oleju na energię mechaniczną – ruch obrotowy lub posuwisto-zwrotny tłoka. Pompa podaje olej pod ciśnieniem do silnika, który np. napędza koła jezdne lub rozety napędzające gąsienice.

 

 

 1. Co to jest zmiennik momentu?

-          zmiennik momentu jest to przekładnia hydrokinetyczna zmieniająca moment obrotowy przy zmianie obciążenia zewnętrznego bez zmiany obrotów silnika napędowego.

 

 1. Co to jest przełożenie dynamiczne zmiennika i ile ono wynosi oraz co to oznacza?

-          przełożenie dynamiczne zmiennika wynosi 1:3,5 i oznacza, że przenoszony moment obrotowy na wale wyjściowym ze zmiennik może wzrosnąć 3,5 razy.

 

 1. Przez co przenoszony jest moment w zmienniku (co to jest medium?)?

-          moment przenoszony jest za pośrednictwem oleju.

 

 1. Czy Ostrówka zapalimy na zaciąg?

-          TAK

 

 1. Czy maszyne ze zmiennikiem zapalimy na zaciąg?

-          NIE  

 1. Ile wynosi normalna temperatura oleju w zmienniku podczas pracy?

-          średnio wynosi 80oC.

 

 1. Co robimy gdy temperatura wzrośnie do 120oC?

-          zostawiamy silnik na podwyższonych obrotach aż do ostygnięcia oleju.

 

 1. Co się stanie gdy będziemy pracować na oleju rozgrzanym to temp. 120C?

-          zniszczymy uszczelniacze

 

PODSTAWY  ELEKTROTECHNIKI

 

 

 1. W jakich jednostkach mierzy się :

-          napięcie U – w voltach (V)

-          natężenie I – w amperach (A)

-          opór R – w ohm (Ω)

-          moc N – w kilowatach (KW)

 

 1. Co jest większe KM czy KW ?

-          większy jest KW – 1KW = 1,36 KM

 

 

 1. Co to jest rozrusznik i do czego służy ?

-          jest to silnik prądu stałego, służy do uruchamiania silnika spalinowego.

 

 1. Jak działa rozrusznik ?

-          po włączeniu zapłonu uruchamia się automat rozrusznika (bendix) – kółko zębate rozrusznika zazębia się z wieńcem zębatym koła zamachowego i następuje uruchomienie silnika. Po zwolnieniu kluczyka kółko zębate „bendixu” zostaje wyrzucone z zazębienia z wieńcem.

 

 1. Co jest lepsze prądnica czy alternator ?

-          lepszy jest alternator, bo wytwarza prąd przy niskich obrotach, jest lżejszy i mniejszy, nie ma komutatora, który iskrzy i w zasadzie jest bezobsługowy.

 

 1. Jaki prąd wytwarza prądnica ?

-          prądnica wytwarza prąd stały, a alternator prąd zmienny, który jest „prostowany” najczęściej prostownikiem diodowym.

 

 1. Co jest głównym odbiornikiem prądu w maszynie ?

-          głównym odbiornikiem jest akumulator.

 

 

 1. Kiedy uszkodzimy alternator ?

-          jeżeli przy uruchomionym silniku spalinowym nie będzie odbioru prądu np. odłączony akumulator, zabrudzone klemy lub słupki akumulatora, przetarcie przewodów w obwodzie ładowania – czyli każda przyczyna powodująca, że wytwarzany prąd przez alternator nie będzie dopływał do akumulatora.

 

 1. Jakie mogą być przyczyny braku lub złego ładowania akumulatora ?

-          zerwany lub ślizgający się pasek, zabrudzone lub nie dokręcone klemy, inna przerwa w obwodzie ładowania, zawieszone lub zużyte szczotki, zabrudzony komutator.

 

 1. Jak sprawdzamy naciąg paska klinowego ?

-          przez naciśnięcie kciukiem – ugięcie powinno wynosić ok. 1,5 cm. Nadmierny naciąg powoduje szybkie zużycie łożysk.

 

 1. Co się stanie jak nie będzie ładowania ?

-          rozładuje się akumulator.

 

 1. Czy możemy pracować jak nie ma ładowania ?

-          nie, najwyżej do zjazdu maszyny w bezpieczne miejsce.

 

 1. Jak łączymy akumulatory ?

-     szeregowo „+” z  „-”  i  równolegle „+” z „+”    i    „-” z  „-” . Przy łączeniu szeregowym wzrasta napięcie, a pojemność pozostaje bez zmian. Przy łączeniu równoległym wzrasta pojemność, a napięcie się nie zmienia.

 

 1. Jak należy łączyć dodatkowy akumulator przy zapalaniu silnika ?

-          akumulatory należy łączyć równolegle.

 

 1. Jak sprawdzamy ładowanie akumulatora ?

-          poprzez pomiar gęstości elektrolitu aerometrem – pełne naładowanie          1,26 – 1,28 [g/cm³].

 

 1. Co zrobić przy wystąpieniu zwarcia ?

-          zgasić silnik, odłączyć akumulator i szukać przyczyny zwarcia.

 

 1. Co dolewamy do akumulatora ?

-          wodę destylowaną chyba, że wyleje się elektrolit to dolewamy elektrolitu o tej samej gęstości i tyle ile się wylało.

 

 1. Ile wynosi napięcie na celi ?

-          ~ 2 [V] np. akumulator 6 [V] będzie miał trzy cele.

 

 1. W jakich jednostkach określa się pojemność akumulatora ?

-          w amperogodzinach [Ah].

 

 1. Który słupek w akumulatorze jest grubszy i dlaczego ?

-          słupek dodatni – zabezpiecza przed mylnym połączeniem akumulatora. Chroni to alternator przed uszkodzeniem.

 

 

 

SILNIKI  SPALINOWE

 

 

 1. Jakie są podstawowe układy silnika ?

-          tłokowo-korbowy, rozrządu, smarowania (olejenia), chłodzenia, zasilania.

 

 1. Co to jest stopień sprężania i ile on wynosi ?

-          jest to stosunek całkowitej pojemności cylindra do pojemności  komory sprężania – w silnikach niskoprężnych: do 11, wysokoprężnych: do 22.

 

 1. Do czego służy układ tłokowo-korbowy i jak jest zbudowany ?

-          zmienia ruch posuwisto-zwrotny tłoka na ruch obrotowy wału korbowego, składa się z : tłoka z pierścieniami, sworznia, korbowodu, wału korbowego.

 

 1. Po co wał korbowy jest drążony (posiada otwory) ?

-          celem doprowadzenia oleju do smarowania łożysk głównych i korbowodowych.

 

 1. Jak wyglądają pierścienie tłokowe ?

-          uszczelniające są pełne, a zgarniające w formie blaszek połączonych ze sobą  - posiadają otwory  celem doprowadzenia nadmiaru zgarnianego oleju.

 

 1. Jak zbudowany jest układ zasilania silnika wysokoprężnego ?

-          zbiornik, pompka zasilająca, filtry wstępnego i dokładnego oczyszczania, przewody niskiego ciśnienia , pompa wtryskowa, przewody wysokiego ciśnienia, wtryskiwacze.

 

 1. Czy układ zasilania może się zapowietrzyć ?

-          silnika wysokoprężnego – tak, niskoprężnego – nie.

 

 1. Jakie są średnie ciśnienia wtrysku ?

-          w większości silników 140-170  [at].

 

 1. Jak odpowietrzamy układ zasilania ?

-          najpierw odnajdujemy przyczynę zapowietrzenia i ją usuwamy, następnie odkręcamy pokrętło pompki zasilającej i pompujemy paliwo – odkręcamy odpowietrznik na pierwszym filtrze i pompujemy aż będzie wypływać czyste paliwo bez powietrza i zakręcamy odpowietrznik - tak postępujemy przy każdym odpowietrzniku – kończymy na pompie wtryskowej. Czasem trzeba odpowietrzyć wtryskiwacze.

 

 1. Co to jest rozbieganie się silnika ?

-          polega na tym, że silnik wchodzi samoczynnie na coraz wyższe obroty, a operator nie ma na to wpływu.

 

 1. Jakie są przyczyny rozbiegania silnika ?

-          zacięcie listwy zębatej pompy wtryskowej, uszkodzenie regulatora obrotów.

 

 1. Jak postępujemy przy rozbieganiu ?

-          opuszczamy osprzęt, odcinamy paliwo, odchodzimy na bezpieczna odległość – nie wolno przekręcać kluczyka bo uszkodzimy alternator.

 

 1. Jakie są układy chłodzenia ?

-          powietrzny, cieczowy, mieszany.

 

 1. Co to jest mały i duży obieg chłodzenia ?

-          mały pomiędzy: pompa – blok – termostat - pompa

-          duży: poprzez chłodnicę.

 

 1. Co to jest termostat ?

-          urządzenie, które otwiera lub zamyka duży obieg.

 

 1. Czy można pracować jak uszkodzi się termostat ?

-          należy go wymontować i pracować ile to jest konieczne i natychmiast po zakończeniu zadania założyć dobry termostat.

 

 1. Jaki będzie silnik bez termostatu ?

-          nie dogrzany.

 

 1. Jakie są przyczyny powolnego przegrzewania silnika ?

-          mało cieczy w układzie chłodzenia, ślizgający się pasek klinowy, kamień w chłodnicy, zabrudzona chłodnica, kamień w pompie wodnej, zacinający się termostat, słabe smarowanie.

 

 1. Jakie są przyczyny nagłego wzrostu temperatury silnika ?

-          zerwanie paska, ścięcie klina pompy, nagły wyciek cieczy chłodzącej, uszkodzenie wentylatora, nagłe uszkodzenie smarowania silnika, brak płynu chłodzącego.

 

 1. Jakie są rodzaje napędu rozrządu ?

-          przez koła zębate, łańcuszek, pasek zębaty.

 

 1. Do czego służy rozrząd ?

-          steruje pracą silnika – zamyka i otwiera zawory.

 

 1. Kiedy wszystkie zawory są zamknięte ?

-          w suwie sprężania pracy.

 

 1. Jakie znasz sposoby smarowania silnika wysokoprężnego ?

-          rozbryzgowy i obiegowy pod ciśnieniem – rozbryzgowy nie występuje w maszynach budowlanych. W obiegowym pod ciśnieniem olej poprzez smok zasysany jest przez pompę olejową i podawany przez magistralę główną na smarowanie panewek wału oraz wałka rozrządu. Nadmiar spływa do miski olejowej.

 

 1. Co to jest turbodoładowanie ?

-          polega na dostarczeniu przez turbosprężarkę dodatkowej ilości powietrza przy równoczesnej większej dawce paliwa. Zwiększa się ilość mieszanki paliwowo-powietrznej co pozwala uzyskać większą moc silnika na tej samej pojemności. Obroty turbosprężarki sięgają 60000-100000 [obr/min].

 

     

25. Jak gasimy silnik z turbodoładowaniem ?

-          pozostawiamy silnik  na wolnych obrotach przez ok. 5 min. celem obniżenia   obrotów turbosprężarki oraz aby się wystudziła i nie zatarła przez brak smarowania i dopiero gasimy silnik.

 

 1. Jak zapalamy silnik z turbodoładowaniem po dłuższym postoju ?

-          najlepiej nasmarować łożyska turbinki (wlać olej), lub można dwa-trzy razy przekręcić rozrusznikiem bez zapalania silnika.

 

 

 1. Jak transportować maszynę z silnikiem turbodoładowanym ?

 

-          po załadunku i właściwym zabezpieczeniu należy przytkać rurę wydechową (komin).

 

 1. Co to jest przepłukanie cylindra ?

 

-          moment pracy silnika, w którym równocześnie otwarte są : zawór ssący i wydechowy – pozwala to na lepsze napełnienie cylindra mieszanką paliwa z powietrzem i uzyskanie większej mocy silnika.

 

 

 

OGÓLNA BUDOWA MASZYN

 

 

 1. Jak pracuje silnik
 2. Odpowietrzanie silnika
 3. Opisać przyczyny dymienia na: biało, czarno, niebiesko
 4. Wzrost temperatury płynu chłodzącego – przyczyny
 5. Różnica wtryskiwacz – pompowtryskiwacz
 6. Różnica wtryskiwacz - elektrowtryskiwacz
 7. Rozbieganie silnika – przyczyny, jakie podjąć działania
 8. Różnica między cztero i dwusuwem z zapłonem samoczynnym
 9. Zaświecanie się lampki ciśnienia oleju – przyczyny, jakie działania
 10. Zaświecanie się lampki ładowania – przyczyny
 11. Hamulec jazdy gąsienic
 12.  Odległość od linii energetycznych
 13.  Zamek hydrauliczny
 14.  Zabezpieczenie wykopu
 15.  Droga paliwa do silnika
 16.  Budowa silnika – opisać najważniejsze elementy
 17.  Klin odłamu , kąt stoku naturalnego
 18.  Głębokość wykopu – do 1m, do 2m, pow. 2m, pow. 4m, rozkop z kątem stoku naturalnego
 19.  Akumulatory – połączenia, gęstość elektrolitu, napięcie
 20.  Napęd hydrostatyczny
 21.  Przekładnie do wymiany oleju przekładniowego: obrót, jazda, mosty napędowe, zwolnice, skrzynia biegów
 22.  Rodzaje gruntu (str. 32) np. 2 – gdzie ma stać koparka?
 23.  Rodzaje układów zasilania w paliwo
 24.  Akumulator hydrauliczny – co to jest, kiedy pracuje: awaria, pulsacje ciśnienia, układ kontroli jazdy
 25.   Rodzaje pomp wysokiego ciśnienia – rzędowe, rozdzielaczowe,
 26.  Przekładnie mechaniczne : olej-kontrola, jaki olej, obrót, gąsienice

27.Mechanizm różnicowy – budowa, zasada działania

28.Jak działa silnik...

29.Co to jest klin odłamu

30.Turbosprężarka – gdzie jest, jak działa, jaki cel stosowania

31.Kolumna obrotu – budowa, cel stosowania, miejsce zabudowy

32.Łożysko wieńcowe – budowa, miejsce zabudowy

33.Droga oleju do układu jazdy w koparce

34.Głębokość kopania koparką, gdzie odkład, skarpowanie, barierki ochraniające

35. Napęd hydrostatyczny

36. Napęd hydrokinetyczny

37. Jak zmienia się biegi w koparko-ładowarce,

 

 1. Z jakich układów zbudowana jest maszyna ?

-          układ napędowy jazdy, układ kierowniczy, układ hamulcowy, układ roboczy, podwozie, nadwozie.

 

 1. Na jakich podwoziach zbudowane są maszyny ?

-          kołowe – samochodowe i samojezdne

-          gąsienicowe

-          dwudrogowe (wielotorowe)

-          pływające (pontonowe)

-          kroczące.

 

 1. Systemy napędowe jazdy:

-          mechaniczny – sprzęgło cierne, skrzynia biegów mechaniczna, wał napędowy, most napędowy ze zwolnicami

-          hydrokinetyczny – zmiennik momentu, skrzynia biegów przełączalna pod obciążeniem, wał napędowy, most napędowy ze zwolnicami

-          hydrostatyczny – zbiornik oleju, p-pa hydrauliczna, silniki hydrauliczne, rozdzielacz, zawór przelewowy, filtr oleju, przewody.

 

 1. Rodzaje dodatkowych osprzętów roboczych :

-          młot do skuwania, zagęszczarka, przecinarka, widły, chwytak, hak, urządzenie czyszczące, urządzenie do korowania pni drzew, wiertnice, łyżki przesiewające, kruszące, łyżki do rozminowywania.

 

 1. Rodzaje sprzęgieł :

-          mechaniczne (cierne) – działa na zasadzie tarcia

-          hydrokinetyczne – działa na zasadzie energii strumienia cieczy.

 

 1. Elementy sprzęgła hydrokinetycznego :

-          wirnik pompy, wirnik turbiny, obudowa

-          olej wlany w ilości ok. 80-90 % pojemności sprzęgła

 

 1. Jakie jest przełożenie dynamiczne sprzęgła hydrokinetycznego ?

-          id jest równe 1 – sprzęgło przenosi moment obrotowy.

 

 1. Co to jest zmiennik momentu ?

-          przekładnia hydrokinetyczna zmieniająca moment obrotowy pod wpływem obciążenia zewnętrznego bez zmiany obrotów silnika.

 

 1. Wymień elementy zmiennika:

-          wirnik pompy, wirnik turbiny, kierownica strumienia, obudowa.

 

 1. Ile jest oleju w zmienniku ?

-          pełno – 100% - jest to olej do przekładni hydrokinetycznych, jest tłoczony ze skrzyni biegów.

 

 1. Ciśnienie oleju w zmienniku:

-          4 – 7  [atm].

 1. Przełożenie dynamiczne zmiennika

-          do 3,5 razy.

 

 1. Temperatura pracy zmiennika:80 – 90 °C – przy wzroście określonej w DTR (110-120 °C ) pracę należy przerwać i pozostawić silnik na wolnych obrotach do czasu schłodzenia oleju.

 

 1. Co to jest punkt sprzęgnięcia zmiennika ?

-          kiedy obroty turbiny i pompy są takie same – zmiennik pracuje jak sprzęgło.

 

 1. Po czym poznajemy, że zmiennik się przegrzał ?

-          po wskazaniach wskaźnika temp. oleju zmiennika

-          po temperaturze cieczy chłodzącej silnik.

 

 1. Wymień zalety zmiennika :

-          zabezpiecza układ napędowy przed przeciążeniem, prosta budowa, mała awaryjność, ułatwia pracę operatora, płynne ruszanie bez względu na obciążenie, możliwość płynnej jazdy z bardzo małymi prędkościami, cicha i spokojna praca, tłumienie obciążeń dynamicznych.

 

 1. Wymień wady zmiennika :

-          stosunkowo mała sprawność (poślizg), brak biegu wstecznego, pogorszenie efektywności hamowania silnikiem, brak możliwości uruchomienia na „popych”, niski zakres przełożeń, szybkie grzanie, większe zużycie paliwa.

 

 1. Różnice między sprzęgłem hydrokinetycznym a zmiennikiem :

-          sprzęgło przenosi a zmiennik zmienia moment obrotowy

-          w zmienniku jest nieruchoma kierownica strumienia

-          w sprzęgle olej jest nalany, a do zmiennika tłoczony  ze skrzyni biegów

-          w sprzęgle nie ma ciśnienia oleju, w zmienniku olej jest pod ciśnieniem 4-7 [atm].

 

 1. Co jest nośnikiem momentu obrot. w sprzęgle hydrok. i zmienniku ?

-          moment obrotowy przenoszony jest przez olej.

 

 1. Czy można uszkodzić zmiennik momentu ?

-          można, ale tylko przez przegrzanie – uszkodzone zostaną uszczelnienia.

 

 1. Postępowanie w przypadku przegrzania się zmiennika :

-          przerywamy pracę, a silnik pozostawiamy na wolnych obrotach.

 

 1. Co to jest skrzynia pełnonawrotna ?

-          posiada tyle samo biegów do jazdy w przód i w tył.

 

 1. Jakie jest ciśnienie oleju na sprzęgiełkach w skrzyni biegów ?

-          14 – 16 [atm] , minimalne 12 [atm].

 

 1. Kiedy można uszkodzić skrzynię biegów ?

-          kiedy ciśnienie oleju na sprzęgiełkach spadnie poniżej 12 [atm], to zatrą się tarcze

-          zęby mogą zostać wyłamane, jeżeli bez zatrzymania zmienimy bieg zjazdy w przód na bieg wsteczny, lub bez zwolnienia zredukujemy bieg.

 

 1. Z jakich mechanizmów zbudowany jest most napędowy ?

-          przekładnia główna, mechanizm różnicowy, półosie napędowe, zwolnice.

 

 1. Po co stosujemy mechanizm różnicowy ?

-          celem zróżnicowania prędkości obrotowych kół lewego i prawego w czasie jazdy po łuku.

 

 1. Do czego służy blokada mechanizmu różnicowego ?

-          do blokowania półosi napędowych, celem przeniesienia napędu na obydwa koła bez względu na ich opory zewnętrzne – pozwala to na wyjechanie z ugrząźnięcia.

 

 1. Kiedy nie wolno włączać blokady mech. różnicowego ?

-          podczas jazdy

-          kiedy koła kierowane są skręcone.

 

 1. Po co doprowadzane jest powietrze z układu ham. na skrzynię biegów ?

-          powoduje spadek ciśnienia oleju na sprzęgiełkach jazdy – napęd zostaje rozłączony.

 

30. Dlaczego sprzęgamy pedały hamulcowe ?

-          aby równomiernie hamowane były koła po obu stronach pojazdu.

 

 1. Rozwiązania techniczne awaryjnych układów skrętu:

-          z pompą o zazębieniu wewnętrznym umieszczoną w rozdzielaczu, napędzaną od koła kierowniczego

-          z pompą napędzaną od koła jezdnego.

 

 1. Zasady demontażu i montażu koła :

-          zabezpieczamy maszynę – podbudowujemy i „spinamy”

-          przed demontażem obowiązkowo spuszczamy powietrze z ogumienia

-          pompujemy w „koszu” lub przykręceniu koła do felgi

-          dokręcamy koło po odpowiednim przebiegu.

 

 1. Skąd biorą napęd pompy hydrauliczne ?

-          od silnika, przez wirnik pompy zmiennika momentu.

 

GOSPODARKA  MASZYNAMI

 

 1. Co oznacza skrót DTR i co zawiera ?

-          DTR – DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA – dokument obowiązkowy. Wydaje producent i znajdują się w niej rysunek lub zdjęcie maszyny, jej opis, parametry techniczne, opisy schematów elektrycznych, hydraulicznych, napędowych, instrukcja obsługi i przeglądów technicznych, sposób docierania, transportu, rozmieszczenie przyrządów k-p i sterujących. DTR ma znajdować się w kabinie maszyny.

 

 1. Kiedy czytamy DTR ?

-          zawsze kiedy otrzymujemy nową lub nieznaną maszynę, oraz kiedy potrzebne są nam dane np. na temat przeprowadzonej OT, czy jakiekolwiek  informacje o maszynie.

 

 1. Po co przeprowadzamy OT ?

-          aby zapewnić pełną sprawność maszyny dla uzyskania bezawaryjnej i bezpiecznej pracy, a więc większej wydajności.

 

 1. Kiedy wykonujemy OT-transportową ?

-          przy zmianie miejsca użytkowania, jej sprzedaży, przewiezienia do NG.

 

 1. Jak transportujemy maszynę ?

-          na własnym „chodzie” lub na przyczepie niskopodwoziowej.

 

 1. O czym należy pamiętać przy przejeździe kop-ład ?

-          najważniejsze : spiąć hamulce, zabezpieczyć osprzęt we właściwym położeniu, sprawdzić światła, hamulce, ukł. Kierowniczy, czy nie ma wycieków.

 

 1. Ile osób potrzeba do wjazdu na przyczepę ?

-          co najmniej dwie – jedna wjeżdża, a druga kieruje.

 

 1. W jaki sposób zabezpieczamy maszynę na czas przewozu ?

-          po wjeździe opuszczamy osprzęt na podłogę, odprężamy układ roboczy (zerujemy), zabezpieczamy klinami i pasami odciągowymi lub linami, opuszczamy podpory, zaciągamy hamulec ręczny, wyłączamy masę. W trakcie transportu nie wolno siedzieć operatorowi w kabinie maszyny i transportować jej z zapalonym silnikiem. Należy obowiązkowo zatkać rurę wydechową.

 

 1. Kiedy przeprowadzamy OT-magazynową ?

-          jeżeli maszynę nie będziemy używać przez dłuższy okres czasu, np. w zimie, oczekiwaniu na sprzedaż i innych powodów.

 

 1. Co robimy w OT-magazynowej ?

-          dokładnie czyścimy, ustawiamy w miejscu magazynowania, opuszczamy osprzęt i podpory, zerujemy układ, zabezpieczamy elementy korodujące, wyłączamy masę i wyciągamy akumulator. Zbiornik paliwa uzupełniamy do pełna lub całkowicie spuszczamy paliwo. Układ hydrauliczny całkowicie zalany olejem. Co pewien okres czasu można uruchomić silnik celem jego przesmarowania.

 

 1. Która z obsług jest najważniejsza i jak się dzieli ?

-          OBSŁUGA CODZIENNA – przed pracą, w czasie pracy, po pracy.

 

 1. Jak przeprowadza się OC – przed pracą ?

 

-          pewne czynności dla wszystkich maszyn są stałe, a niektóre narzucone w DTR.

 

Podchodzimy do maszyny i dokonujemy oględzin zewnętrznych - sprawdzamy stan ogumienia, dokręcenie kół, stan osprzętu roboczego, wszystkie połączenia przegubowe, stany oleju silnikowego (bagnetem), hydraulicznego, płynu chłodzącego, hamulcowego elektrolitu. Sprawdzamy stan przewodów hydraulicznych, naciąg pasków klinowych, wycieki z miski olejowej, mostów, spod wtryskiwaczy, z układu chłodzenia.. Czyścimy kabinę; szyby, lusterka, schodki, podesty i możemy zapalić silnik w położeniu dźwigni sterujących „0". Słuchamy jak pracuje silnik - sprawdzamy ciśnienie oleju, ładowanie, temp. płynu chłodzącego. Poruszamy bez obciążenia osprzętem roboczym. Po odjechaniu sprawdzamy układ hamulcowy i kierowniczy. Wypełniamy RD. W nowoczesnych maszynach podstawowe układy są kontrolowane elektronicznie i każdy układ posiada sygnalizację awarii lub prawidłowej pracy. Polecenia odczytujemy na ekranie komputera. W przypadku zagrożenia następuje jej awaryjne wyłączenie lub wyłączenie danego układu, np. hydraulicznego układu roboczego.

 1. OC – w czasie pracy.

 

-          słuchamy pracy silnika i podzespołów, kontrolujemy wskaźniki, pracujemy  w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia zgodny z przepisami bhp oraz z przeznaczeniem maszyny.

 

 1. OC – po pracy.

 

-          myjemy maszynę, odstawiamy na miejsce parkowania, opuszczamy sprzęt i podpory, zerujemy układ, sprawdzamy stan techniczny, uzupełniamy paliwo, wypełniamy RD oraz zabezpieczamy maszynę przed osobami postronnymi.

 1. Co robi operator po przyjściu do pracy ?

 

-          idzie z raportem MF-1 aby kierownik lub majster wpisał mu zadanie dzienne. Gdyby była praca zmianowa to sprawdza czy w miejscu „uwagi” są wpisy. Następnie idzie do maszyny przeprowadzić OC- przed pracą.

 1. Co robimy w ramach OTO-1 ?

 

-          to samo co przy OC + dodatkowe czynności przewidziane w DTR.  OTO-1 wykonuje sam operator w miejscu pracy maszyny.

 1. Co robimy w ramach OTO-2 ?

 

-          czynności OTO-1 + dodatkowe przewidziane w DTR – wykonuje operator z mechanikami w miejscu garażowania.

 

 1. KMB – co to jest i co zawiera ?

 

-          jest to KSIĄŻKA MASZYNY BUDOWLANEJ - dokument obowiązkowy. Zawiera wpisy o właścicielu maszyny, podstawowe dane techniczne i eksploatacyjne oraz informacje o przebiegu pracy maszyny - czas pracy, zużycie paliwa i in. materiałów eksploatacyjnych, wymiany podzespołów, awarie, naprawy. KMB są dwie - jedna w biurze, druga w kabinie maszyny. Wpisów dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

 1. Co to jest Raport pracy sprzętu?   jest dokumentem nieobowiązkowym - wypełnia operator przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy. Wpisuje czas rozpoczęcia i zakończenia pracy swojej i maszyny, stan licznika mth, rozlicza paliwo, wpisuje przestoje i inne dzienne informacje zgodnie z wymaganiami firmy.

 

 

       
 
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt