OFERTA | Zamknij

 

PRAWO JAZDY KAT. CE "NA AUTOMACIE"

 


 

 
 
 
 
 
      Prawo jazdy kat. B

FIAT 500

 

 

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r.Nr. 30, poz. 151 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się

o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2016 poz. 280)

 

Wymagania:

Warunki przyjecia na kurs

wiek, co najmniej 17 lat i 9 miesiecy

- brak przeciwskazań zdrowotnych

- posiadanie PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę)*

- zgoda rodziców na przystapienie do kursu (w przypadku osób, które ne ukończyły jeszcze 18 roku życia)

* aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę należy udać się do Wydziału Komunikacji z ważnymi badaniami lekarskimi, jednym kolorowym zdjęciem, dokumentem toższamości (paszport lub legitymacja uczniowska, dowód osobisty). Na miejscu nalezy wypelnic wniosek o wydanie prawa jazdy. Po czym system komputerowy w Wydziale komunikacji generuje 22 cyfrowy numer, który stanowie podstawę do rozpoczęcie kursu na prawo jazdy.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczerstników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcy, zaznajomienie z obowiazującymi przepisami ruchu drogowego.

Liczba godzin szkolenia:

- 30 godzin teorii

- 30 godzin zajec praktycznych

  

Posiadając uprawnienia na kategorie B mozna poruszać się nastepującymi pojazdami:

1. Pojazdem samochodowym o dopuszcza;nej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjatkiem autobusu i motocykla

2. pojazdem wymienionym w pkt 1 wraz z przyczepą lekką

3. Motocyklem o pojemności do 125 cm3

4. pojazdami okreslonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Szkolenie kończy sie egzaminem państwowym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego

koszt egzaminu:

1. Teoria - 30 zł.

2. Praktyka 140 zł.


 

 

    Zapisy i informacje pod nr.: 18 444 9 400 lub 601 485 336.


 

 

 

       
 
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt