OFERTA | Zamknij

 

PRAWO JAZDY KAT. CE "NA AUTOMACIE"

 


 

 
 
 
 
oparko-Ładowarki

Kurs operatorów koparkoładowarki wszytskie typy, klasa III (najwyższa klasa uprawnień)

 
Szkolenie obowiązkowe. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134) oraz wytycznymi Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego !!!

Warunki przyjęcia na kurs:


- ukończony 18 rok życia
- brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
operatora określonej specjalności
- wykształcenie co najmniej podstawowe


 Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator koparkoładowarki

 

Kurs obejmuje 134 godzin zajęć
- 52 godzin zajęć teoretycznych
- 82 godzin zajęć praktycznych

 Szkolenie obejmuje następujące tematy:

     Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1

BHP 8

 

2

UŻYTKOWANIE EKSPLOATACYJNE 24

 

3

BUDOWA KOPARKOŁADOWARKI 9

 

4

TECHNOLOGIA ROBÓT 11

 

5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  

 82

Razem

52

82

 Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisja powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
 

Skalnego w Warszawie

 

Egzamin składa sie z części praktycznej (zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedż ustna)
 


W cene kursów wliczono materiakly szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień

 

Zapisy i informacje pod nr tel. 18 444 9 400 lub 601 507 496

 


 

Terminy szkoleń (patrz tutaj)


 

       
 
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt