OFERTA | Zamknij

 

PRAWO JAZDY KAT. CE "NA AUTOMACIE"

 


 

 
 
 
 

Kurs operatorów spycharki

 

 

Spycharki do 110 kW, klasa III

Szkolenie obowiązkowe. Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) !!!

 

Warunki przyjęcia na kurs:

- ukończony 18 rok życia
- brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora spycharki
- wykształcenie co najmniej podstawowe

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu oraz pracy jako operator spycharki


Kurs obejmuje 176 godzin zajęć
- 116 godzin zajęć teoretycznych
- 60 godzin zajęć praktycznych

 

     Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1

Dokumentacja techniczna

8

 

2

Użytkowanie eksploatacyjne

8

 

3

BHP

8

 

4

Podstawy elektrotechniki

8

 

5

Silniki spalinowe

16

 

7

Elementy hydrauliki

16

 

8

Budowa spycharki

32

 

9

Technologia robót

20

 

10

Zajęcia praktyczne

------

60

Razem

116

60


Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

 

Egzamin składa sie z części praktycznej |(zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna)
 

W cenie kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień

 

 

Spycharki do 220 kW, klasa II

 

Szkolenie obowiązkowe. Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego !!!

 

 

 Warunki przyjęcia na kurs:

  - brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu 
  operatora spycharki
  - posiadanie uprawnienia na operatora spycharki do 110 kW, klasa III od co najmniej 1 roku
- zaświadczenie od pracodawcy (lub świadectwo pracy) potwierdzające roczną praktykę na spycharce

Kurs obejmuje 72 godziny zajęć
 

     Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1

Użytkowanie eksploatacyjne

8

 

2

BHP

10

 

3

Podstawy psychologii i zasady dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim

4

 

4

Budowa spycharki

30

 

5

Technologia robót

20

 

Razem

72

72

 

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

 Egzamin składa sie z części praktycznej (zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

 

 

Spycharki wszystkie typy, klasa I

 

Szkolenie obowiązkowe. Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego !!!


 

Warunki przyjęcia na kurs:

 - brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu 
 operatora spycharki
  - posiadanie uprawnienia na operatora spycharki do 220 kW

- zaświadczenie od pracodawcy (lub świadectwo pracy) potwierdzające dwuletnią praktykę na spycharce kl. II

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator spycharki  kl. I

Kurs obejmuje 44 godziny zajęć

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykł.

ćwicz.

razem

1

BHP

6

-

6

2

PODSTAWY KIEROWANIA ZESPOŁEM LUDZKIM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

4

-

4

3

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA BUDOWLANEGO

4

-

4

4

PODSTAWY ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

6

-

6

5

BUDOWA SPYCHAREK

8

-

8

5

TECHNOLOGIA
I ORGANIZACJA ROBÓT

16

-

16

 

 

RAZEM

 

44

 

-

 

44

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Egzamin składa się z części praktycznej ( zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej ( odpowiedź ustna)

 

 


W cenie kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień

 

Zapisy i informacje pod nr tel. 18 444 9 400 lub 601 507 496 

 

 

 

 

 


 

       
 
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt