OFERTA | Zamknij

 

PRAWO JAZDY KAT. CE "NA AUTOMACIE"

 


 

 
 
 
 
 


Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika


Podstawa prawna :  

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r., w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 5 poz. 51)

Dyrektywa Unii Europejckiej Nr 96/26/EC z dnia 29 kwietnia 1996 r.  w prawie zawodu przewoźnika drogowego transportu pasażerskiego oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów kwalifikacji formalnych, mających na celu umożliwienie im korzystania z prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego (OJ. L Nr 124 z 1996 r. poz. 1)

Dyrektywa Unii Europejskiej Nr 98/76/EC z dnia 1 października 1998 r. o zmiane Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 96/26/EC z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie zawodu przewoźnika drogowego transportu towarowego i przewoźnika drogowego transportu pasażerskiego oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów kwalifikacji formalnych, mających na celu umożliwienie im korzystania z prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego (Official Journal L 277, 14/10/1998 p. 0017-0025). 

 

Warunki przyjęcia na kurs: 

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego uwarunkowane jest uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych. Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych na wykonywanie międzynarodowego przewozu rzeczy i osób wymaga opanowania wiedzy w obszarach dotyczących krajowego przewozu rzeczy i osób oraz w obszarze dotyczącym przewozów międzynarodowych. 

 

Cele szkolenia: 

- zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy

- przygotowanie absolwenta do pozytywnego zdania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w Instytucie Transportu Samochodowego

- zaznajomienie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu drogowego. 

 

Liczba godzin: 70

Tematyka szkolenia:

L.P

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Wykł.

Ćwiczenia

 1

 Prawo cywilne

 5

 -

 2

 Prawo handlowe

 5

 -

 3

 Prawo pracy i zagadnienia socjalne

 5

 -

 4

 Prawo finansowe

 13

 -

 5

 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

 12

 -

 6

Działalność gospodarcza i warunki dopuszczenia do zawodu i rynku przewoźnika

 5

 -

 7

Bezpieczeństwo ruchu i standardów technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu rzeczy

 5

 -

 8

Zagadnienia międzynarodowego przewozu rzeczy

 10

 -

 9

Zagadnienia problemowe z zakresu międzynarodowego i krajowego przewozu rzeczy

 -

 10

 Razem 

 60

 10

 

 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu. Jednym z kryteriów jakościowych, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o licencję w zarobkowym transporcie drogowym, jest posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika przez przynajmniej jedną z osób zarządzających przedsiębiorstwem transportu drogowego. 

 

Aby uzyskać Certyfikat Kompetencji należy zdać egzamin przed Komisją powołaną przez Instytut Transportu Samochodowego. Potrzeba jest do tego szczegółowa wiedza z zakresu transportu. 

Na wniosek osób uczestniczących w kursie odbywa się egzamin przez komisją powołaną przez ITS. Egzamin składa się z dwóch części: 

- testu pisemnego - złożonego z katalogu pytań wielokrotnego wyboru

- pisemnych zadań egzaminacyjnych do rozwiązania. 

 

Po pomyślnie zdanym egzaminie kursanci otrzymują Certyfikat Kompetencji Zawodowych odpowiadający zakresowi zagadnień objętych egzaminem i testem wiedzy. 

 

Pomożemy Ci zdać egzamin!!!!

 

Jesteśmy jedynym Ośrodkiem szkoleniowym, który kompleksowo przygotowuje do egzaminu (wysoka zdawalność) jak i do pracy w transporcie międzynarodowym. 

 

Tylko u nas dowiesz się jak prawidłowo prowadzić firmę transportową. 

 

Kadrę wykładowców tworzą osoby, które na co dzień pracuj.ą w jednej z najstarszych oraz największych firm transportowych w kraju. 

 

 

Chcesz poszerzyć swój zasób wiedzy oraz zdobyć Certfikat przyjdź do nas:

 

Informacje:

 

tel. 18 444 9 400   lub    601 485 336
Więcej informacji na stronie ITS: http://www.its.waw.pl/Certyfikacja_przewoznikow,0,1893,1.html 

 

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO www.its.waw.pl  

       
 
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt