OFERTA | Zamknij

 

PRAWO JAZDY KAT. CE "NA AUTOMACIE"

 


 

 
 
 
 

 ŻURAWIE PRZENOŚNE (HDS)

 

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r., o dozorze technicznych (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z dnia 31 grudnia 2000 r. ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r., w sprawie warunków technicznych Dozoru Technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021, ze zm.)

PN-EN 12999:2011 Dźwignice - Żurawie przeładunkowe  

 

Warunki przyjęcia na kurs:

- ukończone 18 lat

- brak przeciwskazań zdrowotnych

 

Cele szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi żurawi przenośnych. 

 

Liczba godzin: 36

 

Tematyka szkolenia:

 

L.P

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Wykł.

Ćwiczenia

1

Znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi żurawi przenośnych

1

-

2

Rodzaje żurawi objętych dozorem technicznym

2

-

3

Grupy natężenia pracy

1

-

4

Charakterystyki pracy żurawi przenośnych

2

-

5

Stateczność urządzenia

2

-

6

Cechy konstrukcyjne żurawi przenośnych

1

-

7

Budowa żurawia przenośnego

2

-

8

Układ hydrauliczny

4

1

9

Urządzenia zabezpieczające

3

1

10

Eksploatacja żurawi przenośnych

3

-

11

Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – definicje i procedura postępowania.

-

4

12

Współpraca z hakowym i sygnalistami

1

1

13

Praca w specyficznych warunkach

1

1

14

Warunki bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń  

2

2

15

BHP przy pracy i obsłudze żurawia przenośnego ogólnego przeznaczenia i żurawia leśnego

1

-

Razem

26

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Zapraszamy na szkolenie dotyczące żurawi przenośnych, zwanych HDS. 

Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego owaz wydaniem uprawnień państwowych do obsługi żurawi przenośnych (HDS)


TERMINY SZKOLEŃ SĄ DOSTOSOWANE DO POTRZEB KURSANTÓW

 POSIADAMY DOŚWIADCZONĄ KADRĘ WYKŁADOWCÓW I INTSRUKTORÓW

 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ NA NOWYM SPRZĘCIE

 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA

 NIE RYZYKUJ PRACUJĄC BEZ UPRAWNIEŃ

 

ZADZWOŃ I ZAPISZ SIĘ

 

TEL. 18 444 9 400, 601 485 336

 

       
 
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt