OFERTA | Zamknij

 

PRAWO JAZDY KAT. CE "NA AUTOMACIE"

 


 

 
 
 
 

 WÓZKI JEZDNIOWE SPECJALIZOWANE 
 

(KOPARKI I ŁADOWARKI TELESKOPOWE)

 

 

Podstawa prawna:

Rzoporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.)

 

Warunki przyjęcia na kurs:

- ukończone 18 lat

- stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych danego rodzaju 

- wypelniony wniosek uczestnictwa w kursie

 

Cele szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskana kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych. 

 

Liczba godzin:   81

 

Tematyka szkolenia:

    

Blok programowy

Zagadnienia

Minimalna liczba godzin dla wózków podnośnikowych specjalizowanych

Ilość godzin szkolenia teoretycznego

Ilość godzin szkolenia praktycznego

Razem

 

A

 

Typy stosowanych wózków jezdniowych

5

 

-

 

5

 

B

 

Budowa wózków jezdniowych

10

 

-

 

10

C

Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy

19

 

-

 

19

 

D

 

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

8

 

-

 

8

 

E

 

BHP

10

 

-

 

10

 

F

 

Wiadomości o dozorze technicznym

4

 

-

 

4

 

G

 

Zajęcia praktyczne

-

 

25

 

25

 

Razem:

 

56

 

25

 

81

 

 

 Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem państwowych uprawnień do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych. 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie!!!!

Jeśli pracujesz na ładowarce teleskopowej musisz posiadać uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych.

Uprawnienia wydaje Urząd Dozoru Technicznego.

Posiadając uprawnienia na wózki jezdniowe specjalizowane możesz pracować na ładowarce teleskopowej oraz na wszystkich typach wózków (wózki widłowe i inne).

 

Dowiedz się więcej pod numerem telefonu 601 485 336 lub 18 444 94 00

 

  

 
 

 

 

 

       
 
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt