OFERTA | Zamknij

 

PRAWO JAZDY KAT. CE "NA AUTOMACIE"

 


 

 
 
 
 

 Szkolenie okresowe - dla osób wykonujących transport drogowy (do wymiany
 prawa jazdy)

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371)

 Podstawa prawna doboru zawartości merytorycznej kursu/cyklu zajęć: załącznik nr 2 do roz­porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawia szkolenia kierowców wy­konujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314 z późn. zmianami).

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151)


Warunki przyjęcia na kurs: 

 

- posiadane prawo jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E wydane do dnia 10 września 2010 r. lub prawa jazdy D, D+E, D1, D1+E wydane do dnia 10 września 2009 r.

- posiadanie zaświadczenia kwalifikacji zawodowej w przypadku odnawiania uprawnień

 

Cel kursu:

Przypomnienie i zaktualizowanie wiedzy niezbędnej w zawodzie kierowcy. 

 

Liczba godzin: 35

 

Tematyka szkolenia:

 

MODUŁY OBOWIĄZKOWE:

 1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa     -   7 godzin

2. Stosowanie przepisów      -    7 godzin

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska     -     7  godzin

 

PRZYKŁADOWE MODUŁY DO WYBORU:

1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego     -     7  godzin

2. Mocowanie ładunku      -      7    godzin

 

 


 MASZ WYBÓR!!

 Szkolenie okresowe do przewozu osób i rzeczy jest obowiazkowe i ujete w Ustawie o transporcie drogowym. Obejmuje 35 godzin
 zajeć. 

Szkolenie okresowe obejmuje 5 modułów po 7 godzin. 3 moduły obowiązkowe oraz 2 moduły do wyboru z

tematyki uzależnionej od rodzaju wykonywanego transportu (np. mocowanie ładunku czy wizerunek firmy). 

 Szkolenie okresowe może być prowadzone w formie kursu okresowego 5-dniowego (5 dni z rzędu szkolenia)

 lub w formie cyklu zajęć (każdy dzień szkolenia jest traktowany osobno, dowolność terminu szkolenia). 

 Szkolenie okresowe może być prowadzone również indywidualnie przy pomocy oprogramowania 

 wspomagającego proces kształcenia (tzw. e-learning).

 


SZKOLENIE OKRESOWE prowadzone jest w trzech formach: 1. kursu okresowego - jednorazowe szkolenie w wymiarze 5 dni, po jego

 ukończeniu wydawane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej.

 


 2. cyklu zajęć -  5 szkoleń jednodniowych (terminy szkoleń do uzgodnienia) -

 należy odbyć 3 dni szkolenia z modułów obowiązkowych oraz 2 dni szkolenia z modułów do

  wyboru (np. mocowanie ładunków czy bezpieczeństwo ruchu drogowego). Po zajęciach 

 z każdego moduły wydawane jest zaświadczenie potwierdzające zaliczenie

 danego bloku tematycznego. Warunkiem uzyskania świadectwa kwalifikacji

 zawodowej jest odbycie wszystkich 5 modułów (5 dni szkolenia). 

 

 

Terminy szkoleń są ustalane indywidualnie z każdym uczestnikiem szkolenia.

 Uczestnik szkolenia od daty rozpoczęcia ma 5 lat na zakończenie szkolenia.

 

Nie jest istotne jakim modułem kierowca rozpocznie kurs oraz w jakiej kolejności będzie

zaliczał poszczególne moduły. Ważne jest to aby odbył 5 dni szkolenia, każdy z innej

tematyki.

 

 

3. przy pomocy urządzenia wspomagającego proces kształcenia (tzw e-learning)

 W przypadku tego typu szkolenia zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych 

kursantem. Moga się odbywać codziennie lub w czasie ustalonym z kursantem.

 

 

Bez względu na rodzaj szkolenia, jego cena jak i ważność uzyskanych uprawnień 

 nie ulegają zmianie!!!

 

Szkolenie okresowe nie kończy się egzaminem. Liczy się obecność na zajęciach. Po

ukończeniusz kolenia jego uczestnik otzrymuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

(wzór poniżej). Na podstawie tego Świadectwa można ubiegać się o wymianę prawa

jazdy (do wymiany prawa jazdy potrzebne są jeszcze badania psychologiczne i lekarskie).

Szkolenie okresowe ważne jest na okres 5 lat (od daty zakńczenia szkolenia).

 

 

 
 

 

 Jeżeli ukończyłeś szkolenie okresowe, posidasz aktualne

 orzeczenie psychologiczne i badanie lekarskie udaj sie do Wydziału 

Komunikacji aby wymienić prawo jazdy i uzyskać stosowny wpis

wymagany w transporcie drogowym 

 

 


Godziny zajęć (szkolenia grupowe):

- Poniedziałek - Piątek od godz. 15:00

- Sobota - Niedziela od godz. 9:00

 

W przypadku szkoleń indywidualnych godziny rozpoczęcia szkoleń są ustalane indywidualnie

 

     Terminy szkoleń mogą zostać dostosowane do potrzeb uczestników.

 

Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu**LITWIŃSKI (zniżki dla kursantów)

 

 
 

          Kierowcy wykonujący transport drogowy zostali zobowiązani do ukończenia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy w następujących terminach:

 

 

W terminie do dnia

 

 

W przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii

 

 

10 września 2011 r.

 

- C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia

1995 r.

 

- D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 30 grudnia

2000 r.

 

10 września 2012 r.

 

- C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia

2000 r.

 

- D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 30 grudnia

2005 r.

 

10 września 2013 r.

 

- C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia

2005 r.

 

- D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września

2008 r.

 

10 września 2014 r.

 

- C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września

2009 r.

 

 

Kierowcy, którzy czasowo zaprzestali wykonywania transportu drogowego zobowiązani są ukończyć szkolenie okresowe, aby móc powrócić do wykonywania zawodu.

 Kierowca zobowiązany jest co pięć lat ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.
 

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego!

 

 

 

 


 

 

 

Zapisy i informacja nr.: 18 444 9 400 lub 601 485 336.

 

  

       
 
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt