OFERTA | Zamknij

 

PRAWO JAZDY KAT. CE "NA AUTOMACIE"

 


 

 
 
 
 

ZAPRASZAMY NA KURSY PRAWO JAZDY KAT. AM, A1, A2 ORAZ A

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r.Nr. 30, poz. 151 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2016 poz. 280)

Kategoria AM

Warunki przyjecia na kurs

wiek, co najmniej 13 lat i 9 miesiecy

- brak przeciwskazań zdrowotnych

- posidadanie PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę)*

- zgoda rodziców na przystapienie do kursu

* aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę należy udać się do Wydziału Komunikacji z ważnymi badaniami lekarskimi, jednym kolorowym zdjęciem, dokumentem toższamości (paszport lub legitymacja uczniowska). Na miejscu nalezy wypelnic wniosek o wydanie prawa jazdy. Po czym system komputerowy w Wydziale komunikacji generuje 22 cyfrowy numer, który stanowie podstawę do rozpoczęcie kursu na prawo jazdy.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczerstników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcyzaznajomienie z obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego.

 

Liczba godzin szkolenia:

- 5 godzin teorii

- 5 godzin zajęć praktycznych

  

Posiadając uprawnienia na kategorie AM mozna poruszac się nastepującymi pojazdami:

1. Motorowerem

2. czterokołowcem lekkim

 

Szkolenie kończy sie egzaminem państwowym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego

koszt egzaminu:

1. Teoria - 30 zł.

2. Praktyka 140 zł.

 

Kategoria A1

 

Warunki przyjecia na kurs

wiek, co najmniej 15 lat i 9 miesiecy

- brak przeciwskazań zdrowotnych

- posidadanie PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę)*

- zgoda rodziców na przystapienie do kursu

* aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę należy udać się do Wydziału Komunikacji z ważnymi badaniami lekarskimi, jednym kolorowym zdjęciem, dokumentem toższamości (paszport lub legitymacja uczniowska). Na miejscu nalezy wypelnic wniosek o wydanie prawa jazdy. Po czym system komputerowy w Wydziale komunikacji generuje 22 cyfrowy numer, który stanowie podstawę do rozpoczęcie kursu na prawo jazdy.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczerstników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcyzaznajomienie z obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego.

Liczba godzin szkolenia:

- 30 godzin teorii

- 20 godzin zajec praktycznych

  

Posiadając uprawnienia na kategorie A1 mozna poruszac się nastepującymi pojazdami:

1. Motocyklem o pojemności silnika nieprzekraczajacej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW, i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczajacym 0,1 kW/kg

2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

3. pojazdami okreslonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

Szkolenie kończy sie egzaminem państwowym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego

koszt egzaminu:

1. Teoria - 30 zł.

2. Praktyka 180 zł.

 

 Kategoria A2

 

Warunki przyjecia na kurs

wiek, co najmniej 17 lat i 9 miesiecy

- brak przeciwskazań zdrowotnych

- posidadanie PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę)*

- zgoda rodziców na przystapienie do kursu (w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia)

* aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę należy udać się do Wydziału Komunikacji z ważnymi badaniami lekarskimi, jednym kolorowym zdjęciem, dokumentem toższamości (paszport lub legitymacja uczniowska). Na miejscu nalezy wypelnic wniosek o wydanie prawa jazdy. Po czym system komputerowy w Wydziale komunikacji generuje 22 cyfrowy numer, który stanowie podstawę do rozpoczęcie kursu na prawo jazdy.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczerstników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcyzaznajomienie z obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego.

Liczba godzin szkolenia:

- 30 godzin teorii

- 20 godzin zajec praktycznych

  

Posiadając uprawnienia na kategorie A2 mozna poruszac się nastepującymi pojazdami:

1. Motocyklem o mocy silnika nieprzekraczającej 35 kW, i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczajacym 0,2 kW/kg

2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

3. pojazdami okreslonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Szkolenie kończy sie egzaminem państwowym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego

koszt egzaminu:

1. Teoria - 30 zł.

2. Praktyka 180 zł. 

 

Kategoria A

 

Warunki przyjecia na kurs

wiek, co najmniej 23 lata i 9 miesiecy (19 lat  i 9 miesiecy w przypadku osób, które posiadaja prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat)

- brak przeciwskazań zdrowotnych

- posidadanie PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę)*


* aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę należy udać się do Wydziału Komunikacji z ważnymi badaniami lekarskimi, jednym kolorowym zdjęciem, dokumentem toższamości (paszport lub legitymacja uczniowska). Na miejscu nalezy wypelnic wniosek o wydanie prawa jazdy. Po czym system komputerowy w Wydziale komunikacji generuje 22 cyfrowy numer, który stanowie podstawę do rozpoczęcie kursu na prawo jazdy.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcyzaznajomienie z obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego.

Liczba godzin szkolenia:

- 30 godzin teorii

- 20 godzin zajęć praktycznych

  

Posiadając uprawnienia na kategorie A mozna poruszac się nastepującymi pojazdami:

1. Motocyklem (moc oraz pojemnośc bez ograniczen)

2. pojazdami okreslonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Szkolenie kończy sie egzaminem państwowym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego

koszt egzaminu:

1. Teoria - 30 zł.

2. Praktyka 180 zł.

 

Podstawiamy motory na egzamin w MORD Nowy Sącz


 

       
 
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt