OFERTA | Zamknij

 

PRAWO JAZDY KAT. CE "NA AUTOMACIE"

 


 

 
 
 
 

 PRAWO JAZDY KAT. D - autobus


 

 

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r.Nr. 30, poz. 151 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz. U. poz. 1019) 

 

Warunki przyjecia na kurs

- wiek, co najmniej 23 lata i 9 miesięcy (w przypadku osób, które ukończyły kwalifikację wstępną minimalny wiek do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy kat. D wynosi 20 lat i 9 miesięcy)

- brak przeciwskazań zdrowotnych

- brak przeciwskazań psychologicznych

- posidadanie PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę)*

- posiadanie prawa jazdy kat. B

* aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę należy udać się do Wydziału Komunikacji z ważnymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi, jednym kolorowym zdjęciem, dokumentem toższamości (prawo jazdy, dowód osobisty). Na miejscu należy wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy. Po czym system komputerowy w Wydziale Komunikacji generuje 22 cyfrowy numer, który stanowie podstawę do rozpoczęcie kursu na prawo jazdy.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcy, zaznajomienie z obowiazującymi przepisami ruchu drogowego, obsługa tachografu, ekonomika jazdy, obsługa i bezpieczeństwo pasażerów.

Liczba godzin szkolenia:

- 20 godzin teorii

- 40 godzin zajęć praktycznych (w przpadku osób, które posiadaja prawo jazdy kat. C)

- 60 godzin zajec praktycznych (w przypadku osób, które posiadaja prawo jazdy kat. B)

  

Posiadając uprawnienia na kategorie C mozna poruszac się nastepującymi pojazdami:

1. Autobusem

2. zespołem pojazdów złożonym z z pojazdu wymienionego w pkt 1 oraz przyczepy lekkiej

3. pojazdami okreslonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Szkolenie kończy sie egzaminem państwowym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego

koszt egzaminu:

1. Teoria - 30 zł.

2. Praktyka 200 zł.

 

 

Informacje i zapisy pod nr tel. 18 444 9 400 lub 601 507 496

 

       
 
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt