OFERTA | Zamknij

 

PRAWO JAZDY KAT. CE "NA AUTOMACIE"

 


 

 
 
 
 


WARSZTATY  DLA  INSTRUKTORÓW

 

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami 

 

Warunki przyjęcia na kurs: 

- posiadanie uprawnień instruktora nauki jazdy 

 

Cele szkolenia:

- aktualizacja wiedzy instruktorów nauki jazdy 

 

Liczba godzin: 14

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U.nr 30 poz. 151), każdy instruktor zobowiązany jest

do dnia  7 stycznia na złożenie dokumentu potwierdzajacego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla

instruktorów (art 37 ust. 1 pkt 2 i  Ustawy). W przypadku nie złożenia stosownego dokumentu zostanie on skreślony z listy

instruktorów uprawnionych do szkolenia kandydatow na kierowców. 

Szkolenia dla instruktorów moga prowadzić jedynie ośrodki spełniające dodatkowe wymagania tzw "SUPER OSK"

Jako jedni z nielicznych w Polsce posiadamy uprawnienia do przeprowadzenia warsztatów dla instruktorów

Posiadamy poświadczenie o spełnieniu wymogów Ustawy o kierujacych pojazdami

00041210P
 

Warsztaty dla intsruktorów nauki jazdy obejmuja 14 godzin zajęć 

Liczba godzin zajeć teoretycznych - min 10

Liczba godzin zajeć praktyczmnych - min 4

 

Zajęcia toeretyczne obejmują 

1. Uzupełnienie wiedzy w zakresie nastepujących tematów:

a) Psychologia - 1 godz.

b) Metodyka nauczania - 1 godz.

c) Prawo o ruchu drogowym - 1 godz.

d) Technika kierownia pojazdem - 1 godz.

e) Beapieczeństwo ruchu drogowego - 1 godz. 

f) Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia - 1 godz.

2. Omówienie najczęstszych błędów popelnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców - 2 godz.

3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego - 2 godz.

 

Zajęcia praktyczne obejmują:

1. Przeprowadzenie pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów wystepuja w charakterze kandydatów na kierowców - 1 godz.

2.  Przeprowadzenie pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonych w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów wystepuja w charakterze kandydatów na kierowców - 1 godz.

3. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz współne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów - 2 godz.

 

Warsztaty nie kończą się egzaminem, po zakończeniu warsztatów instruktor otrzymuje zaświadczenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................                                                                                                                        Data wydania, ……….

         (pieczęć jednostki szkolącej)

 

 

 

Zaświadczenie    …../2014 ¹)

 

potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców ²)

 

 

 

 

Pan(i)                                      ………               ………………….                         

                                                                      (imię)                                               (nazwisko)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2)   3)

 
                                                                                                                                                                 

 nr  PESEL/data urodzenia                                                                                                                             

                                             

                                                                           2)  

wpisany (-na) do ewidencji instruktorów/wykładowców pod numerem:     …………..

 

w zakresie następujących uprawnień:   ……………….

 

posiadający (-ca) wydaną legitymację instruktora nauki jazdy numer   ………….

 


 

 

 

       

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................

            (podpis i pieczęć kierownika jednostki szkolącej)

 

 

 

 

 

 

 


Objaśnienia:

1) Wpisać kolejny numer zaświadczenia łamany przez rok jego wydania

2) Niepotrzebne skreślić

3) Datę urodzenia można wpisać tylko osobom, które nie mają nadanego numeru PESEL

4)Wpisać oznaczenia literowe kategorii prawa jazdy.

 

 

 Zajęcia prowadzą doswiadczeni wykladowcy i instruktorzy nauki jazdy

 

Nie zwlekaj 

Atrakcyjne ceny!!!


Zapisz sie i przyjdź


Nr tel. 601 485 336

18 444 9 400 


 

       
 
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt