OFERTA | Zamknij

 

PRAWO JAZDY KAT. CE "NA AUTOMACIE"

 


 

 
 
 
 
 I. KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA
 
Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314).

 

Warunki przyjęcia na kurs: 

- aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne

- posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowejCel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika kursu do uzyskania kwalifikacji w zakresie
wykonywania transportu drogowego oraz zdania egzaminu państwowego.

 

Kwalifikacja ta dotyczy kierowców, którzy uzyskali kwalifikację wstępną  w zakresie określonego bloku programowego (np z kat. C1, C, C1+E, C+E), a zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej. Jeżeli ukończyłeś kwalifikację wstępną np. z kat.  C1, C, C1+E, C+E a zamierzasz jeździć autobusem musisz ukończyć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

 

Szkolenie to obejmuje 70 godz., w tym:

 

 

L.p.

 

NAZWA PRZEDMIOTU

 

 

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

 CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA Z ZAKRESIE KAT. C, C1, C1+E, C+E 

1

Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

Wykład

30

2

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa

 

Ćwiczenia

5

3

Stosowanie przepisów

 

wykład

20

4

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku

wykład

15 
 RAZEM CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

 70

 

 

 

L.p.

 

NAZWA PRZEDMIOTU

 SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

 CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

 CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA Z ZAKRESIE KAT. D, D1, D1+E, D+E 

1

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

Wykład / ćwiczenia

5

2

Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa

Wykład / ćwiczenia

20

3

Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

wykład

15

4

Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów

wykład

20

5

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku

wykład

10

 

RAZEM

70

 

 

 

 

Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez wojewodę, który składa się z 10 pytań testowych z części specjalistycznej.
Wynik pozytywny można uzyskać odpowiadając na co najmniej 5 pytań prawidłowo.

         

 

 

II. KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA 

 

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia
kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314).

 

Warunki przyjęcia na kurs: 

- aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne

- posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowejCel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika kursu do uzyskania kwalifikacji w zakresie
wykonywania transportu drogowego oraz zdania egzaminu państwowego.

 

Kwalifikacja ta dotyczy kierowców, którzy uzyskali kwalifikację wstępną lprzyspieszoną w zakresie określonego bloku programowego, a zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające  zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej może odbyć kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną.

 

 

Szkolenie obejmuje 35,5 godz. zajęć:

 

 

Szkolenie z zakresu bloku kategorii

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (h)

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

Razem

 

Część podstawowa

 

Część specjalistyczna

W ruchu drogowym

W warunkach specjalnych

C1, C,  C1+E, C+E

-

33

2,5

-

35,5

D1, D,
D1+E, D+E

33

2,5

-

  

 Tematyka  szkolenia:

 

 

L.p.

 NAZWA PRZEDMIOTU

 

 SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

 CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

 CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA Z ZAKRESIE KAT. C, C1, C1+E, C+E 

1

Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

Wykład

18

2

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa

Ćwiczenia

2,5

3

Stosowanie przepisów

wykład

10

4

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku

wykład

5

  

 RAZEM

 35,5

 RAZEM CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

 35,5

 

 

 

 

L.p.

 NAZWA PRZEDMIOTU

 SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

 CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

 CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA Z ZAKRESIE KAT. D, D1, D1+E, D+E 

1

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

Wykład / ćwiczenia

4,5

2

Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa

Wykład / ćwiczenia

13

3

Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

wykład

7

4

Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów

 

wykład

6

5

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku

wykład

5

 

RAZEM

35,5

 

 

Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez wojewodę, który składa się z 10 pytań testowych.

 Wynik pozytywny można uzyskać odpowiadając na co najmniej 5 pytań prawidłowo.

 

 

  


 

 

 

Zapisy i informację pod nr.: 18 444 9 400 lub 601 485 336.

 

 

 

       
 
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt