Kadra szkoleniowa

POZNAJ KADRĘ SZKOLENIOWĄ

Basta Arkadiusz

Przedmiot: Ładowarki jednonaczyniowe – zajęcia praktyczne

Wykształcenie: Średnie

Doświadczenie zawodowe: Operator ładowarki jednonaczyniowej 20 lat, instruktor na kursach 5 lat.

Posiadane uprawnienia: Operator ładowarki jednonaczyniowej wszystkie typy kl. I

Bednarek Bronisław

Przedmiot: Koparko-ładowarki, Spycharki – zajęcia praktyczne

Wykształcenie: Zawodowe

Doświadczenie zawodowe: Operator maszyn do robót ziemnych – 35 lat, Instruktor na kursach dla operatorów 8 lat.

Posiadane uprawnienia: Operator koparko-ładowarki wszystkie typy, kl. III, Operator spycharki, wszystkie typy, kl. I, Operator: koparki jednonaczyniowe, żurawie wieżowe, ładowarki jednonaczyniowe

Bryniak Marian

Przedmiot: Koparko-ładowarki – zajęcia praktyczne

Wykształcenie: Średnie

Doświadczenie zawodowe: Operator maszyn do robót ziemnych – 23 lata, Instruktor na kursach dla operatorów – 8 lat

Posiadane uprawnienia: operator koparko-ładowarki, ładowarki jednonaczyniowej, spycharki, koparki jednonaczyniowej

Byrczek Seweryn

Przedmiot: Instruktor nauki jazdy kat. B

Wykształcenie: Średnie

Doświadczenie zawodowe: Instruktor nauki jazdy kat. B – 4 lata

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia instruktor nauki jazdy kat. B

 

Gargas Janina

Przedmiot: Operator maszyn do robót ziemnych i drogowych

Wykształcenie: Wyższe (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) Specj. Maszyny i urządzenia górnicze

Doświadczenie zawodowe: Konstruktor maszyn roboczych – 2 lata, zastępca kierownika ds. systemów jakości – 9 lat, Nauczyciel przedmiotów zawodowych 2 lata, wykładowca na kursach operatorów maszyn – 2 lata

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne

 

Gawlik Łukasz

Przedmiot: Operator maszyn do robót ziemnych i drogowych

Wykształcenie: Wyższe (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) Specj. Edukacja techniczna 

Doświadczenie zawodowe: Wykładowca na kursach operatorów maszyn – 2 lata

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne

Hajduga Zdzisław

Przedmiot: Instruktor nauki jazdy kat. B, wykładowca na kursach dla operatorów maszyn

Wykształcenie: Wyższe, Politechnika Krakowska, Specj. Eksploatacja Środków Transportu Szynowego 

Doświadczenie zawodowe: Nauczyciel przedmiotów zawodowych – 20 lat, Instruktor nauki jazdy – 3 lata, wykładowca na kursach dla operatorów maszyn – 4 lata

Posiadane uprawnienia: Uprawnia pedagogiczne, Instruktor nauki jazdy

Jakubowska Paulina

Przedmiot: Wykładowca na kursach dla operatorów maszyn, wykładowca na kursach BHP, Wykładowca na kursach ADR – przewóz towarów niebezpiecznych

Wykształcenie: Wyższe, Akademia Górniczo – hutnicza w Krakowie, Specj. Zarzadzanie i Marketing w Przemyśle, Politechnika Krakowska (studia podyplomowe) – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy, Akademia górniczo – Hutnicza – studium pedagogiczne

Doświadczenie zawodowe: Pracownik w firmach spedycyjnych i transportowych – 10 lat, Doradca ds. ADR – 4 lata, Prowadzenie wykładów na kursach BHP oraz operatorów maszyn – 7 lat.

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia doradcy ds. ADR, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia ochrony p.poż, uprawnienia w zakresie Zarządzania BHP

Jasnos Kazimierz

Przedmiot: Instruktor na kursach operator koparko-ładowarki

Wykształcenie: Średnie

Doświadczenie zawodowe: Operator koparko-ładowarki – 30 lat.

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia: operator koparko-ładowarki, operator koparki jednonaczyniowej

Karwala Krzysztof

Przedmiot: Wykładowca na kursach operatorów maszyn roboczych, na kursach dla kierowców zawodowych (kwalifikacja wstępna, szkolenie okresowe)

Wykształcenie: Wyższe Politechnika Krakowska, specj. Zarządzanie i Marketing w Transporcie, Politechnika Krakowska (studia podyplomowe – Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa

Doświadczenie zawodowe: Wykładowca na kursach dla operatorów maszyn i na kursach zawodowych dla kierowców – 4 lata, Kierownik Okręgowej Stacji Kontroli i warsztatu napraw pojazdów – 10 lat.

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia diagnosty, Operator maszyn: Piły mechaniczne do ścinki drzew, Narzędzia udarowe ręczne, koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowe, spycharki, ładowarki jednonaczyniowe, Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, Przecinarki do nawierzchni dróg, Montażysta rusztowań budowlano – montażowych.

Klimontowski Antoni

Przedmiot: Instruktor nauki jazdy, Warsztaty dla instruktorów

Wykształcenie: Wyższe, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunek psychologia stosowana, Uniwersytet Jagielloński (studia podyplomowe) – psychologia transportu, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju psychoterapii i opieki środowiskowej (studia podyplomowe) – Psychoterapia

Doświadczenie zawodowe: Psycholog – 5 lat., wykładowca z zakresu psychologii – 6 lat.

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia psychologa transportu oraz psychoterapeuty

Kurzydło Daniela

Przedmiot: Wykładowca na kursach Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika

Wykształcenie: Wyższe Uniwersytet Ekonomiczny, specj. Strategie Rozwoju i Doradztwo Ekonomiczne, Uniwersytet ekonomiczny (studia podyplomowe) – Rachunkowość i Finanse

Doświadczenie zawodowe: Wykładowca na kursach CPC – 2 lata

Posiadane uprawnienia: Certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg

Łapa Józef

Przedmiot: Wykładowca na kursach BHP w odkrywkowych zakładach górniczych

Wykształcenie: Wyższe Akademia Górniczo – Hutnicza, Specj. Projektowanie i budowa zakładów górniczych, Akademia Górniczo-Hutnicza (studia podyplomowa) – BHP

Doświadczenie zawodowe: Inżynier górnictwa – 45 lat, Wykładowca 12 lat

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia górnicze, doradca ds. BHP.

Małek Jacek

Przedmiot: Wykładowca na kursach:

– operatorów maszyn roboczych

-dla kierowców zawodowych(ADR, szkolenie okresowe, kwalifikacja wstępna)

– warsztaty dla instruktorów

– żurawie przenośne (HDS)

– żurawie wieżowe

– żurawie samojezdne

– Certyfikat kompetencji Zawodowych Przewoźnika

– wózki jezdniowe ( w tym specjalizowane)

– Czas pracy kierowców

Wykształcenie: Wyższe Politechnika Krakowska Specj. Mechanika i Budowa Maszyn

Doświadczenie zawodowe: Dyrektor ds. technicznych – 20 lat, Wykładowca na kursach – 8 lat., Doradca ds. ADR – 11 lat, diagnosta samochodowy

Posiadane uprawnienia: Doradca ds. ADR – przewóz towarów niebezpiecznych, Diagnosta samochodów, Uprawnienia pedagogiczne, dozór i eksploatacja urządzeń gazowych, dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych, Konserwator: wózków jezdniowych podnośnikowych, żurawi samojezdnych, żurawi przenośnych HDS, żurawi (dźwigów) wieżowych, Operator: koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowej, ładowarki jednonaczyniowej, spycharki, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, przecinarek do nawierzchni dróg, wózków widłowych, żurawi wieżowych, żurawi samojezdnych, żurawi przenośnych, Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika osób i rzeczy.

Michalik Kazimierz

Przedmiot: Wykładowca/Instruktor na kursach: Wózki jezdniowe w tym specjalizowane, BHP, operator maszyn roboczych, Rusztowania budowlano-montażowe.

Wykształcenie: Wyższe Politechnika Krakowska Specj. Eksploatacja
i Zarządzanie
w Transporcie, Politechnika Krakowska (studia podyplomowe) – Zarzadzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy

Doświadczenie zawodowe: Wykładowca/instruktor 

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne, Zarządzanie BHP, Uprawnienia do obsługi: wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane, Suwnice, wciągniki i wciągarki, żurawie stacjonarne, żurawie samojezdne, żurawie przenośne, koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe, montażysta rusztowań, narzędzia udarowe ręczne, wielozadaniowe nośniki osprzętu.

Pasiut Beata

Przedmiot: Wykładowca na kursach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Wykształcenie: Średnie

Doświadczenie zawodowe: Pielęgniarka 20 lat

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej

Pawlik Kazimierz

Przedmiot: Instruktor na kursach operatorów maszyn roboczych

Wykształcenie: Zawodowe

Doświadczenie zawodowe: Operator maszyn do robót ziemnych 25 lat

Posiadane uprawnienia: Operator: koparki jednonaczyniowej, koparko-ładowarki, ładowarki jednonaczyniowej, spycharki,

Ruchała Ryszard

Przedmiot: Wykładowca na kursach operatorów maszyn roboczych

Wykształcenie: Wyższe, Wyższa szkoła Pedagogiczna w Krakowie – kier. Elektryczny

Doświadczenie zawodowe: Nauczyciel – wykładowca – 40 lat

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia energetyczne

 

Sułek Marek

Przedmiot: Wykładowca na kursach zawodowych dla kierowców (Szkolenie okresowe, kwalifikacja wstępna) oraz na warsztatach dla instruktorów

Wykształcenie: Wyższe, Akademia Górniczo-Hutnicza Specj. Inżynieria Materiałowa, Politechnika Krakowska (studia podyplomowe) specj. Logistyka i Transport Drogowy

Doświadczenie zawodowe: Inspektor Wojewódzki – 4 lata, Kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 8 lat

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia instruktora nauki jazdy kat. B, C, D, E, uprawnienia egzaminatora kandydatów na kierowców kat. B, B+E, T, Certyfikat kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy, Certyfikat specjalisty ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szkarłat Józef

Przedmiot: Instruktor nauki jazdy

Wykształcenie: Średnie

Doświadczenie zawodowe: Instruktor nauki jazdy kat. A, B, C, D, T, BE, CE, DE – 15 lat

Śliwa Dariusz

Przedmiot: Wykładowca na kursach operatorów maszyn roboczych

Wykształcenie: Wyższe, Politechnika Krakowska Specj. Systemy i  Urządzenia Transportowe

Doświadczenie zawodowe: Nauczyciel, wykładowca – 3 lata

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne

Zasadny Grzegorz

Przedmiot: Instruktor nauki jazdy kat. B, C, C+E

Wykształcenie: Średnie

Doświadczenie zawodowe: Instruktor – 3 lata, Instruktor techniki jazdy – 2 lata

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia instruktora nauki i techniki jazdy kat. B, C, C+E

Zelek Mariusz

Przedmiot: Wykładowca na kursach operatorów maszyn roboczych oraz Spawanie tworzyw sztucznych

Wykształcenie: Wyższe, Politechnika Krakowska – specj. Eksploatacja i Zarzadzanie w Transporcie

Doświadczenie zawodowe: Kierownik warsztatu bazy i sprzętu – 8 lat, wykładowca 3 lata

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne

Zelek Mieczysław

Przedmiot: Wykładowca na kursach dla operatorów maszyn budowlanych

Wykształcenie: Wyższe Politechnika Krakowska Specj. Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Doświadczenie zawodowe: Stanowiska kierownicze spółdzielnia Kółek rolniczych – 30 lat, Wykładowca – 2 lata

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia dozoru Nadzór eksploatacji i Konserwacji Urządzeń Dźwigowych i Żurawi Samochodowych, Eksploatacja Urządzeń energetycznych, Instalacji i sieci Grupa 2, Certyfikat kompetencji Zawodowych Przewoźnika (transport rzeczy).

Zelek Sławomir

Przedmiot: Wykładowca na kursach dla operatorów maszyn roboczych, dla kierowców zawodowych (szkolenie okresowe, kwalifikacja wstępna)

Wykształcenie: Wyższe, Politechnika Krakowska Specj. Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

Doświadczenie zawodowe: Kierownik warsztatu napraw pojazdów – 8 lat, wykładowca 3 lata

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne, Uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowej, ładowarki jednonaczyniowej, spycharki, montażysta rusztowań budowlano-montażowych, Uprawnienia diagnosty pojazdów samochodowych.