Kadra szkoleniowa

POZNAJ KADRĘ SZKOLENIOWĄ

Bednarek Bronisław

Przedmiot: Koparkoładowarki, Spycharki, Ładowarki jednonaczyniowe, Koparki jednonaczyniowe– zajęcia praktyczne

Wykształcenie: Zawodowe

Doświadczenie zawodowe: Operator maszyn do robót ziemnych – 35 lat, Instruktor na kursach dla operatorów 14 lat.

Posiadane uprawnienia: Operator koparkoładowarki wszystkie typy, kl. III, Operator spycharki, wszystkie typy, kl. I, Operator: koparki jednonaczyniowej,  ładowarki jednonaczyniowe

Bryniak Marian

Przedmiot: Koparkoładowarki, Spycharki, Koparki jednonaczyniowe – zajęcia praktyczne

Wykształcenie: Średnie

Doświadczenie zawodowe: Operator maszyn do robót ziemnych – 25 lata, Instruktor na kursach dla operatorów – 14 lat

Posiadane uprawnienia: operator koparkoładowarki, spycharki, koparki jednonaczyniowe.

Górny Marek

Przedmiot: Instruktor nauki jazdy kat. A, B, C, CE, D, wykładowca na kursach dla kierowców zawodowych (szkolenie okresoee

Wykształcenie: Wyższe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Pedagogika.

Doświadczenie zawodowe: Instruktor nauki jazdy kat. A, B, C, CD, D – 40 lat, Inspektor p.poż. i BHP – 30 lat

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia instruktor nauki jazdy kat. A, B, C, CE, D, Inspektor p.poż. i BHP. Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika.

 

Jakubowska Paulina

Przedmiot: Wykładowca na kursach dla operatorów maszyn, wykładowca na kursach BHP, Wykładowca na kursach ADR – przewóz towarów niebezpiecznych

Wykształcenie: Wyższe, Akademia Górniczo – hutnicza w Krakowie, Specj. Zarzadzanie i Marketing w Przemyśle, Politechnika Krakowska (studia podyplomowe) – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy, Akademia górniczo – Hutnicza – studium pedagogiczne

Doświadczenie zawodowe: Pracownik w firmach spedycyjnych i transportowych – 20 lat, Doradca ds. ADR – 12 lat, Prowadzenie wykładów na kursach BHP oraz operatorów maszyn – 14 lat.

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia doradcy ds. ADR, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia ochrony p.poż, uprawnienia w zakresie Zarządzania BHP

Karwala Krzysztof

Przedmiot: Wykładowca na kursach operatorów maszyn roboczych, na kursach dla kierowców zawodowych (kwalifikacja wstępna, szkolenie okresowe)

Wykształcenie: Wyższe Politechnika Krakowska, specj. Zarządzanie i Marketing w Transporcie, Politechnika Krakowska (studia podyplomowe – Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa

Doświadczenie zawodowe: Wykładowca na kursach dla operatorów maszyn i na kursach zawodowych dla kierowców – 15 lat, Kierownik Okręgowej Stacji Kontroli i warsztatu napraw pojazdów – 20 lat.

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia diagnosty, Operator maszyn: Piły mechaniczne do ścinki drzew, Narzędzia udarowe ręczne, koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowe, spycharki, ładowarki jednonaczyniowe, Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, Przecinarki do nawierzchni dróg, Montażysta rusztowań budowlano – montażowych.

Klimontowski Antoni

Przedmiot: Warsztaty dla instruktorów

Wykształcenie: Wyższe, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunek psychologia stosowana, Uniwersytet Jagielloński (studia podyplomowe) – psychologia transportu, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju psychoterapii i opieki środowiskowej (studia podyplomowe) – Psychoterapia

Doświadczenie zawodowe: Psycholog – 15 lat., wykładowca z zakresu psychologii – 14 lat.

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia psychologa transportu oraz psychoterapeuty

Łapa Józef

Przedmiot: Wykładowca na kursach BHP w odkrywkowych zakładach górniczych

Wykształcenie: Wyższe Akademia Górniczo – Hutnicza, Specj. Projektowanie i budowa zakładów górniczych, Akademia Górniczo-Hutnicza (studia podyplomowa) – BHP

Doświadczenie zawodowe: Inżynier górnictwa – 45 lat, Wykładowca 18 lat

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia górnicze, doradca ds. BHP.

Małek Jacek

Przedmiot: Wykładowca na kursach:

– operatorów maszyn roboczych

-dla kierowców zawodowych(ADR, szkolenie okresowe, kwalifikacja wstępna)

– żurawie przenośne (HDS)

– żurawie wieżowe

– żurawie samojezdne

– Certyfikat kompetencji Zawodowych Przewoźnika

– wózki jezdniowe ( w tym specjalizowane)

– Czas pracy kierowców

Wykształcenie: Wyższe Politechnika Krakowska Specj. Mechanika i Budowa Maszyn

Doświadczenie zawodowe: Dyrektor ds. technicznych – 23 lata, Wykładowca na kursach – 19 lat., Doradca ds. ADR – 18 lat, diagnosta samochodowy

Posiadane uprawnienia: Doradca ds. ADR – przewóz towarów niebezpiecznych, Diagnosta samochodów, Uprawnienia pedagogiczne, dozór i eksploatacja urządzeń gazowych, dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych, Konserwator: wózków jezdniowych podnośnikowych, żurawi samojezdnych, żurawi przenośnych HDS, żurawi (dźwigów) wieżowych, Operator: koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowej, ładowarki jednonaczyniowej, spycharki, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, przecinarek do nawierzchni dróg, wózków widłowych, żurawi wieżowych, żurawi samojezdnych, żurawi przenośnych, Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika osób i rzeczy.

Michalik Kazimierz

Przedmiot: Wykładowca/Instruktor na kursach: Wózki jezdniowe w tym specjalizowane, BHP, operator maszyn roboczych, Rusztowania budowlano-montażowe.

Wykształcenie: Wyższe Politechnika Krakowska Specj. Eksploatacja i Zarządzanie
w Transporcie, Politechnika Krakowska (studia podyplomowe) – Zarzadzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy

Doświadczenie zawodowe: Wykładowca/instruktor 12 lat.

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne, Zarządzanie BHP, Uprawnienia do obsługi: wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane, Suwnice, wciągniki i wciągarki, żurawie stacjonarne, żurawie samojezdne, żurawie przenośne, koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe, montażysta rusztowań, narzędzia udarowe ręczne, wielozadaniowe nośniki osprzętu.

Pasiut Beata

Przedmiot: Wykładowca na kursach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Wykształcenie: Średnie

Doświadczenie zawodowe: Pielęgniarka 25 lat

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej

Pijanowski Kamil

Przedmiot: Instruktor nauki jazdy kat. B, instruktor na kursach operatorów maszyn do robot ziemnych i drogowych, wykładowca i instruktor na kursach UDT, wykładowca na kursach dla kierowców zawodowych (szkolenie okresowe, kwalifiakcja wstępna)

Wykształcenie: Wyższe, Uniwersytet Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Doświadczenie zawodowe: Wykładowca i instruktor – 12 lat, Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców Litwiński – 15 lat.

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia instruktora nauki jazdy kat. B, Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym rzeczy, Uprawnienia operatora koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowej, ładowarki jednonaczyniowej, wózka widłowego, żurawia przenośnego i przewoźnego, żurawia samojezdnego.

Śliwa Dariusz

Przedmiot: Wykładowca na kursach operatorów maszyn roboczych

Wykształcenie: Wyższe, Politechnika Krakowska Specj. Systemy i  Urządzenia Transportowe

Doświadczenie zawodowe: Nauczyciel, wykładowca – 3 lata

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne

Wojnarowski Andrzej

Przedmiot: Instruktor nauki jazdy kat. A, B, BE, C, CE, D, wykładowca na kursach dla kierowców zawodowych (szkolenie okresowe, kwalifikacja)

Wykształcenie: Średnie

Doświadczenie zawodowe: Instruktor nauki jazdy kat. A, B, BE, C, CE, D – 22 lata

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia instruktor nauki jazdy kat. A, B, BE, C, CE, D.

Zasadny Grzegorz

Przedmiot: Instruktor nauki jazdy kat. B, C, C+E, D.

Wykształcenie: Średnie

Doświadczenie zawodowe: Instruktor – 12 lat, Instruktor techniki jazdy – 10 lat

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia instruktora nauki i techniki jazdy kat. B, C, C+E, D.

Zelek Mieczysław

Przedmiot: Wykładowca na kursach dla operatorów maszyn budowlanych

Wykształcenie: Wyższe Politechnika Krakowska Specj. Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Doświadczenie zawodowe: Stanowiska kierownicze spółdzielnia Kółek rolniczych – 35 lat, Wykładowca – 7 lat

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia dozoru Nadzór eksploatacji i Konserwacji Urządzeń Dźwigowych i Żurawi Samochodowych, Eksploatacja Urządzeń energetycznych, Instalacji i sieci Grupa 2, Certyfikat kompetencji Zawodowych Przewoźnika (transport rzeczy).

Zasadny Tomasz

Przedmiot: Instruktor nauki jazdy kat. B, BE, C, CE, D.

Wykształcenie: Średnie

Doświadczenie zawodowe: Instruktor nauki jazdy kat. B, BE, C, CE, D – 15 lat

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia instruktor nauki jazdy kat. B, BE, C, CE, D

 

Zelek Sławomir

Przedmiot: Wykładowca na kursach dla operatorów maszyn roboczych, dla kierowców zawodowych (szkolenie okresowe, kwalifikacja wstępna)

Wykształcenie: Wyższe, Politechnika Krakowska Specj. Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

Doświadczenie zawodowe: Kierownik warsztatu napraw pojazdów – 20 lat, wykładowca 15 lat

Posiadane uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne, Uprawnienia do obsługi koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowej, ładowarki jednonaczyniowej, spycharki, montażysta rusztowań budowlano-montażowych, Uprawnienia diagnosty pojazdów samochodowych.