Operator maszyn

KURS OPERATORÓW KOPARKO-ŁADOWARKI

Kurs operatorów koparko-ładowarki wszystkie typy, klasa III (najwyższa klasa uprawnień) Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134) oraz wytycznymi Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora określonej specjalności
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator koparko-ładowarki

Liczba godzin: 134 ( w tym 52 godziny zajęć teoretycznych oraz 82 godziny zajęć praktycznych)

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisja powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej (zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

Kurs operatorów koparki jednonaczyniowej

Koparka jednonaczyniowa do 25 ton, klasa III

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134) oraz wytycznymi Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu oraz pracy jako operator koparki jednonaczyniowej

Liczba godzin: 134 ( w tym 52 godziny zajęć teoretycznych oraz 82 godziny zajęć praktycznych)

Koparka jednonaczyniowa wszystkie, klasa I (bez ograniczeń tonażowych)

Warunki przyjęcia na kurs:

 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora koparki jednonaczyniowej
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Liczba godzin: 41 

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

Kurs operatorów Ładowarki jednonaczyniowej

Ładowarka jednonaczyniowa do 2,5 m3, klasa III

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu oraz pracy jako operator ładowarki jednonaczyniowej.

Liczba godzin: 176 (w tym 116 godzin zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych)

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej (zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

W cenie kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

Ładowarka jednonaczyniowa do 5,0 m3, klasa II

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora ładowarki jednonaczyniowej
 • posiadanie uprawnienia na operatora ładowarki jednonaczyniowej do 5,0 m3, klasa III od co najmniej 1 roku- zaświadczenie od pracodawcy (lub świadectwo pracy) potwierdzające roczną praktykę na koparce jednonaczyniowej

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator Ładowarki jednonaczyniowej do 5,0 m3 kl. II

Liczba godzin: 72 

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej (zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

Ładowarka jednonaczyniowa wszystkie typy, klasa I

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora Ładowarki jednonaczyniowej
 • posiadanie uprawnienia na operatora Ładowarki jednonaczyniowej do 1,5 m3, klasa II od co najmniej 2 lat
 • zaświadczenie od pracodawcy (lub świadectwo pracy) potwierdzające dwuletnią praktykę na koparce jednonaczyniowej

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator ładowarki jednonaczyniowej wszystkie typy, kl. I

Liczba godzin: 44 

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej ( zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej ( odpowiedź ustna).

W cenie kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

Kurs operatorów spycharki

Spycharki do 110 kW, klasa III

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora spycharki
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu oraz pracy jako operator spycharki

Liczba godzin: 176 (w tym 116 godzin zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych)

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej |(zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna)

W cenie kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

Spycharki do 220 kW, klasa II

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Warunki przyjęcia na kurs:

 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora spycharki
 • posiadanie uprawnienia na operatora spycharki do 110 kW, klasa III od co najmniej 1 roku
 • zaświadczenie od pracodawcy (lub świadectwo pracy) potwierdzające roczną praktykę na spycharce

Liczba godzin: 72 

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej (zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

Spycharki wszystkie typy, klasa I

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Warunki przyjęcia na kurs:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora spycharki
 • posiadanie uprawnienia na operatora spycharki do 220 kW
 • zaświadczenie od pracodawcy (lub świadectwo pracy) potwierdzające dwuletnią praktykę na spycharce kl. II

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator spycharki kl. I

Liczba godzin: 44 

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej ( zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej ( odpowiedź ustna).

W cenie kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

MASZYNY DO PRODUKCJI, SORTOWANIA I USZLACHETNIANIA KRUSZYW

MASZYNY DO PRODUKCJI, SORTOWANIA I USZLACHETNIANIA KRUSZYW – klasa III – do 110t/h

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora kruszarki
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu oraz pracy jako operator maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III

Liczba godzin: 176  (w tym 116 godzin zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych)

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej |(zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

W cenie kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień

MASZYNY DO PRODUKCJI, SORTOWANIA I USZLACHETNIANIA KRUSZYW – klasa II – wszystkie typy

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego !!!

Warunki przyjęcia na kurs:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora kruszarki
 • posiadanie uprawnienia na operatora kruszarki klasa III od co najmniej 1 roku
 • zaświadczenie od pracodawcy (lub świadectwo pracy) potwierdzające roczną praktykę na kruszarce

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator kruszarki kl. III

Liczba godzin: 72 

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej (zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

Kurs operatorów: walec drogowy

Walce drogowe do 18 t, klasa III

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora walca drogowego
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator walca drogowego

Liczba godzin: 132 ( w tym 98 godzin zajęć teoretycznych oraz 34 godzin zajęć praktycznych)

Tematyka szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej ( zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej ( odpowiedź ustna)

Walce drogowe wszystkie typy, klasa II

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Warunki przyjęcia na kurs:

 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora walca drogowego
 • posiadanie uprawnienia na operatora walca drogowego do 18 t, klasa III od co najmniej 1 roku
 • zaświadczenie od pracodawcy (lub świadectwo pracy) potwierdzające roczną praktykę na walcu drogowym

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator walca drogowego

Liczba godzin: 57 


Tematyka szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej ( zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

Kurs operatorów: maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych

Maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych do 8 m (szerokość rozścielacza), klasa III

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Liczba godzin: 176 (w tym 116 godzin zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych)

Maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych wszystkie typy, klasa II

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych
 • posiadanie uprawnienia na operatora maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych do 8 m, klasa III od co najmniej 1 roku
 • zaświadczenie od pracodawcy (lub świadectwo pracy) potwierdzające roczną praktykę na maszynie do rozkładania mieszanek bitumicznych

Liczba godzin: 72 

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

Piły mechaniczne do ścinki drzew

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora piły mechanicznej
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu oraz pracy jako operator pił mechanicznych do ścinki drzew

Liczba godzin: 44 (w tym 32 godziny zajęć teoretycznych
oraz 12 godzin zajęć praktycznych)

Tematyka szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej ( zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej ( odpowiedź ustna).

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, wszystkie typy, klasa III

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora określonej specjalności
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.

Liczba godzin: 44 (w tym 34 godziny zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych)

Tematyka szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej ( zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

KURS OPERATORÓW: PRZECINARKI DO NAWIERZCHNI DRÓG, WSZYSTKIE TYPY KLASA III

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator przecinarek do nawierzchni dróg.

Liczba godzin: 44 (w tym 34 godziny zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych)


Tematyka zajęć:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej ( zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

NARZĘDZIA UDAROWE RĘCZNE (wszystkie rodzaje zasilania)

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora określonej specjalności
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Liczba godzin: 44 (w tym 34 godziny zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych)

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator narzędzi udarowych ręcznych.

Tematyka szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej ( zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej ( odpowiedź ustna)

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.